Onderhoud aan schepen en fabrieken

monteurGrote industriële toepassingen moeten goed onderhouden worden. Met deze machines wordt immers geld verdiend en als deze stil komen te liggen dan kost dit veel geld. Een bedrijf moet daarom altijd mensen in dienst hebben die het onderhoud kunnen uitvoeren en indien mogelijk ook reparaties kunnen toepassen.

Om je een voorstelling te geven welke werkzaamheden deze mensen tijdens hun beroep uitvoeren, nemen we als voorbeeld het onderhoud aan schepen en fabrieken. Twee industrieën waarin onderhoudsmonteurs een zeer belangrijke rol vervullen, maar wel totaal verschillende werkzaamheden verrichten op locaties die ook erg van elkaar verschillen. Zo kunnen monteurs bijvoorbeeld bij een brevini gear moeten op een schip, maar ook op andere plekken.

Schepen onderhoudswerkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden aan schepen hebben betrekking op diverse soorten machines en andere technische toepassingen. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk de motor die het schip voortbeweegt op het water. Als deze stil komt te vallen midden op zee dan verkeerd het schip in grote problemen.

Op schepen die varen is daarom altijd iemand aanwezig die het onderhoud aan de motor uitvoert. Mochten tijdens de onderhoudswerkzaamheden problemen ontdekt worden dan moeten deze direct opgelost worden, voordat het probleem leidt tot het uitvallen van de motor. Naast de motor zijn er ook andere machines aan boord die onderhouden moeten worden.

Onderhoudsmonteur in een fabriek

Een onderhoudsmonteur in een fabriek voert ook onderhoud uit aan machines. In de meeste gevallen zijn dit machines die onderdeel zijn van een productieproces. Vaak hebben zij allemaal een even belangrijke rol omdat zij onderdeel uitmaken van een proces.

Indien een enkele machine binnen het proces uitvalt dan loopt de complete productie achterstand op. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat alle machines goed blijven functioneren en dat de productie soepel doorloopt. De monteur krijgt in een fabriek met vele verschillende soorten machines te maken die onderhouden moeten worden.

Verschillen en overeenkomsten

Het grootste verschil tussen onderhoud aan schepen en fabrieken is de locatie waarop de onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarbij krijgen de monteurs ook met verschillende machines te maken. Hoewel de verschillen talrijk zijn, kunnen we ook enkele overeenkomsten herkennen. Zo zullen de mensen die het onderhoud uitvoeren allebei een opleiding in engineering hebben gevolgd. De technieken waarmee zij te maken krijgen zijn vaak ook hetzelfde.